Polisa Cyber ma za zadanie ułatwić sfinansowanie kosztów i strat związanych z sytuacją, gdy ryzyko Cyber zmaterializuje się i przybierze oblicze:

  1. Odszkodowawcze – w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób, których dane zostały naruszone oraz administracyjnej m.in. postępowanie za naruszenie przepisów RODO;
  2. Ekonomiczne – obejmujące koszty obsługi incydentu informatycznego (wdrożenie właściwych zabezpieczeń)
  3. Reputacyjne – oznaczające utratę zaufania Klientów i kontrahentów oraz konieczność pokrycia kosztów zarządzania marką i wizerunkiem firmy.

Polisa Cyber obejmuje:

  1. Odpowiedzialność cywilną za naruszenie prywatności
  2. Odpowiedzialność administracyjną za naruszenie prywatności
  3. Koszty obsługi incydentu informatycznego
  4. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie bezpieczeństwa informacji u osób trzecich
  5. Odpowiedzialność multimedialna
  6. Koszty cyber – wymuszenia
  7. Koszty odtworzenia danych i utracony zysk

Więcej informacji

Wypełnij formularz i otrzymaj ofertę